Over je privacy

Privacyverklaring van Dieetcheck.nl

Datum van de laatste aanpassing: 17-01-2024

Bij Dieetcheck.nl zijn we ons diep bewust van het vertrouwen dat je in ons stelt en van onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Als bezoeker van onze website begrijpen wij dat de bescherming van jouw persoonsgegevens een essentiële verantwoordelijkheid is. Deze privacyverklaring beoogt transparantie te bieden over hoe Dieetcheck.nl informatie verzamelt, gebruikt en beschermt die jij ons toevertrouwt.

1. Persoonsgegevens die wij verzamelen

Wij verzamelen persoonsgegevens op verschillende manieren:

Automatische Informatie: Wanneer je onze website bezoekt, ontvangen en slaan we bepaalde soorten informatie automatisch op. Zoals vele websites gebruiken we ‘cookies’, en we verkrijgen bepaalde soorten informatie wanneer je webbrowser toegang krijgt tot Dieetcheck.nl of advertenties en andere inhoud die door of namens Dieetcheck.nl op andere websites worden weergegeven.

2. Hoe wij jouw gegevens gebruiken

Jouw informatie wordt voor diverse doeleinden gebruikt:

– Om je vragen te beantwoorden en te reageren op jouw verzoeken.
– Om onze website en de inhoud die we aanbieden te verbeteren.
– Voor intern onderzoek en analyse om Dieetcheck.nl te optimaliseren.

3. Delen van persoonsgegevens

Wij respecteren jouw privacy en delen je persoonsgegevens niet met derden voor hun marketingdoeleinden zonder jouw uitdrukkelijke toestemming. Er kunnen situaties zijn waarin het delen van gegevens noodzakelijk is:

– Bij diensten van derde partijen die in onze opdracht handelen, zoals websitehosting, e-maildiensten enzovoort; deze partijen zijn gebonden aan strikte vertrouwelijkheidsovereenkomsten.
– Om te voldoen aan wettelijke verzoeken van autoriteiten of wanneer wij te goeder trouw geloven dat het noodzakelijk is om onze rechten, jouw veiligheid of de veiligheid van anderen te beschermen en te onderzoeken tegen fraude.

4. Jouw rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens

Je hebt recht op inzage, correctie, verwijdering en beperking van je persoonsgegevens. Tevens kun je bezwaar maken tegen het gebruik van je gegevens en heb je het recht op dataoverdraagbaarheid. Hiervoor kun je contact met ons opnemen via de gegevens vermeld in de sectie ‘Contact opnemen’.

5. Cookiebeleid

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een website op jouw computer of mobiele apparaat worden geplaatst wanneer je een website bezoekt. Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren, onze website efficiënter te maken en om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website.

6. Gegevensbeveiliging

Dieetcheck.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

7. Bewaartermijn van gegevens

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

8. Links naar andere websites

Onze website kan links bevatten naar externe websites. Deze privacyverklaring geldt alleen voor Dieetcheck.nl en niet voor andere websites. We raden aan het privacybeleid van andere websites te lezen.

9. Wijzigingen in het privacybeleid

Dieetcheck.nl kan van tijd tot tijd deze privacyverklaring aanpassen. Wij zullen eventuele wijzigingen op deze pagina publiceren.

10. Contact opnemen

Als je vragen hebt over deze privacyverklaring of over de wijze waarop wij met je persoonsgegevens omgaan, kun je contact met ons opnemen via deze pagina.

We waarderen het vertrouwen dat je in ons stelt en we zullen er alles aan doen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens is voor Dieetcheck.nl van groot belang. Indien je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.


Beste dieet

Het boek waar veel Nederlanders succes mee hebben gehad is de Afslank Receptenbijbel. Heb je er al over gehoord van vrienden of kennissen? Het is een boek dat op een gezonde en verantwoorde wijze ervoor zorgt dat je afvalt. Het voldoet aan alle voorwaarden van een goed dieet, inclusief weekmenu's en honderden recepten.

Bekijk de Afslank Receptenbijbel