Over onze disclaimer

Disclaimer voor Dieetcheck.nl

Het gebruik van de informatie op Dieetcheck.nl en alle daarbij horende pagina’s (hierna te noemen ‘de website’) is onderhevig aan de hieronder beschreven voorwaarden en beperkingen. Door de website te bezoeken en te gebruiken, aanvaard je deze voorwaarden, die zonder voorafgaande kennisgeving kunnen worden gewijzigd.

Gebruik van de website

De informatie die je op of via de website wordt aangeboden is van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor informatieve en educatieve doeleinden. We doen ons uiterste best om te zorgen dat alle content correct en up-to-date is, maar garanderen dit niet.

Aansprakelijkheid

Dieetcheck.nl en de auteurs zijn niet aansprakelijk voor eventuele onjuiste of ontbrekende informatie op de website en zijn niet verantwoordelijk voor enige beslissingen die je neemt op basis van deze informatie. We streven naar correctheid van informatie, maar gezondheidsadvies kan snel veranderen en de website kan verouderde informatie bevatten.

Geen medisch advies

De inhoud op Dieetcheck.nl is geen vervanging voor professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. Raadpleeg altijd je arts of een andere gekwalificeerde gezondheidsexpert bij vragen over een medische aandoening. Negeer geen professioneel medisch advies of stel het zoeken ervan niet uit vanwege informatie die je op de website hebt gelezen.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Dieetcheck.nl links naar websites van derde partijen weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door ons worden aanbevolen. Dieetcheck.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website.

Auteursrecht en intellectueel eigendom

De op de website gepresenteerde inhoud, waaronder maar niet beperkt tot teksten, beeldmateriaal, logo’s en grafische elementen, is eigendom van Dieetcheck.nl en is beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of een ander intellectueel eigendomsrecht. Het kopiëren, verspreiden, verspreiden of enig ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Dieetcheck.nl, behalve en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht.

Wijzigingen

Dieetcheck.nl behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op de website te wijzigen zonder daarvan nadere aankondiging te doen. Raadpleeg de website regelmatig voor de meest actuele informatie.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Contact

Voor vragen of opmerkingen over de inhoud van de website en deze disclaimer, kun je contact met ons opnemen via deze pagina.

Dank dat je de tijd hebt genomen om deze disclaimer te lezen. We hopen dat je veel waarde vindt in de content die we met veel zorg en integriteit op Dieetcheck.nl presenteren. Vergeet alsjeblieft niet dat jij de verantwoordelijkheid draagt voor je eigen gezondheid en welzijn, en dat alle wijzigingen in je dieet of levensstijl bij voorkeur in overleg met een professional moeten worden gedaan.


Beste dieet

Het boek waar veel Nederlanders succes mee hebben gehad is de Afslank Receptenbijbel. Heb je er al over gehoord van vrienden of kennissen? Het is een boek dat op een gezonde en verantwoorde wijze ervoor zorgt dat je afvalt. Het voldoet aan alle voorwaarden van een goed dieet, inclusief weekmenu's en honderden recepten.

Bekijk de Afslank Receptenbijbel